Menu
Belangrijke informatie

De havendienst is 24 uur per dag bereikbaar, bij calamiteiten:
06-22848019

Adres:
Burgemeester J. Schipperkade 4
8321 EH URK
Tel. 0527-689970

Telefonisch bereikbaarheid Havenmeesters:

Recreatiehaven 

tel: 0527-689971 of 06-53357397

Beroeps-/Werkhaven 

Tel: 0527-689972 of 06-22305608

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marifoon kanaal: 12

Twitter: @havenmeesterurk

Pleziervaartuigen

Het havengeld bedraagt voor:

a. pleziervaartuigen zonder jaarabonnement, wanneer gebruik wordt gemaakt van de haven:

- voor een dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 1,60

- in afwijking van het onder 1 genoemde, bedraagt het tarief indien gebruik gemaakt wordt van de haven tussen

zaterdag 12.00 uur en maandag 12.00 uur per meter lengte € 2,30

3. in afwijking van het vorenstaande bedraagt het havengeld indien het gebruik langer duurt dan 3 uur, doch korter dan 6 uur

per meter lengte € 0,80

4. servicekosten voor vaartuigen bedoeld in dit artikel, per dag € 1,65

 

b. jaarabonnement voor pleziervaartuigen, wanneer gebruik gemaakt wordt van de historische Westhaven, uitgezonderd de ligplaatsen zoals deze vastgesteld zijn volgens de categoriale indeling behorende bij de verordening op de heffing en invordering

van haven- en kadegeld, per meter per jaar: € 54,00

 

c. jaarabonnement per jaar voor pleziervaartuigen, wanneer gebruik wordt gemaakt van de ligplaatsen volgens de categoriale indeling behorende bij de verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegeld:

- Categorie A (lengte tot en met 5 meter) € 220,00

- Categorie B (lengte tot en met 8 meter) € 655,00

- Categorie C (lengte tot en met 10 meter) € 874,00

- Categorie D (lengte tot en met 10 meter) € 1.115,00

- Categorie E (lengte tot en met 12 meter) € 1.354,00

- Categorie F (lengte tot en met 15 meter) € 1.606,00

d. milieuheffing jaarabonnementen per jaar € 58,00

e. winterabonnement per meter € 36,00

 

Andere vaartuigen:

2. Het havengeld bedraagt voor andere vaartuigen dan pleziervaartuigen:

a. voor 1 dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 0,75

in afwijking van het vorenstaande bedraagt het havengeld indien het gebruik korter duurt dan 6 uur per meter lengte € 0,42

b. bij een maandabonnement per meter lengte € 15,00

c. bij een jaarabonnement per meter lengte € 150,00

d. Voor cruiseschepen, voor welke schepen de mogelijkheid van reservering van een ligplaats bestaat,

bedragen de reserveringskosten per reservering € 143,00

e. Voor passagiersschepen: voor 1 dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 0,85

indien het gebruik korter duurt dan 6 uur, per meter lengte € 0,50

f. het tarief genoemd in artikel 1, lid 2, onder a t/m d van de tarieventabel wordt na zes maanden verhoogd indien het schip opgelegd is, gedurende een aanééngesloten periode van 12 maanden in totaal niet langer dan twee maanden niet actief gebruikt wordt, dan wel niet meer bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt of nog niet in gebruik genomen is, met een bedrag van € 20,00 per meter per maand, één en ander met uitzondering van opgelegde vissersvaartuigen.

g. het tarief genoemd in artikel 1, lid 2, onder d, van de tarieventabel wordt voor opgelegde vissersvaartuigen na 12 maanden verhoogd met een bedrag van € 20,00 per meter per maand, indien dit opgelegde vissersvaartuig gedurende een periode van 12 maanden in totaal niet langer dan 2 maanden de haven van de gemeente Urk heeft verlaten.

h. servicekosten voor passagierschepen bedoeld in dit artikel onder a en b per keer € 7,50

 

Woonarken of woonschepen in aan- of afbouw

3. Het havengeld bedraagt voor woonarken of woonschepen in aan- of afbouw

a. voor de eerste 4 weken voor 1 dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 1,45

b. indien het gebruik voortduurt na 4 weken voor 1 dag of gedeelte daarvan per meter lengte € 2,30

 

Artikel 2 Tarieven water en elektriciteit

1. Het tarief bedraagt voor de afname door alle vaartuigen van:

a. water, per kubieke meter of gedeelte daarvan € 2,50

b. elektriciteit, per KWh of gedeelte daarvan € 0,38  (incl.BTW)

c. elektriciteit, indien gebruik wordt gemaakt van een stroomkast zonder verbruiksmeter per dag of gedeelte daarvan € 2,50

 

Artikel 3 Staangeld Campers

Het tarief bedraagt voor campers voor een dag of gedeelte daarvan € 16,30

Servicekosten per dag € 1,70

 

Artikel 4 Kadegeld

Het kadegeld bedraagt per vierkante meter ingenomen grondoppervlakte, doch met een minimum van 4 vierkante meter, per

dag of gedeelte daarvan € 0,20

 

Artikel 5 Administratiekosten

Indien de verschuldigde belasting genoemd in deze tarieventabel een bedrag van € 20,00 niet te boven gaat en niet voldaan wordt op de wijze zoals omschreven in artikel 9.2, zal het bedrag geheven worden zoals omschreven in artikel 9.1 en 9.3 van de verordening. Het bedrag van de belasting zal dan verhoogd worden met een bedrag van € 6,25 zijnde de administratiekosten.

Artikel 6 Omzetbelasting

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Plattegrond

Twitter @Havenmeesterurk
Advertenties